Je kunt meer dan je denkt! Handelingsperspectief voor mondiale beïnvloeding vanuit Nederland

Je kunt meer dan je denkt! Handelingsperspectief voor mondiale beïnvloeding vanuit Nederland

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
13 oktober 2019
14:30 - 16:30

Locatie
Het Groene Huis

Categorieën


Daniëlle Hirsch laat in de Stoutenburglezing zien dat Nederlanders een veel grotere invloedsfeer hebben dan over het algemeen gedacht wordt. Immers, de Nederlandse economie is de 18de van de wereld en heeft vertakkingen over de hele wereld. In haar inspirerende verhaal toont ze aan dat we veel méér kunnen doen dan eigen groente verbouwen, minder vliegen en reizen met fiets en OV of zuinig zijn met energie.

Hoeveel invloed heb jij op het bereiken van een duurzame wereld? In de wereld gaat het op sociaal vlak steeds beter: minder mensen leven in armoede en oorlog dan ooit tevoren. Onze kennis is ongekend hoog en mensen over de hele wereld zijn met elkaar verbonden. Tegelijkertijd loopt onze maatschappij op tegen de grenzen van onze planeet. Op gebied van milieu is er sprake van een urgente crisis: klimaatverandering, waterschaarste en biodiversiteitsverlies bedreigen onze toekomst. Velen van ons zijn heel bewust bezig om ons dagelijks handelen te veranderen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de transitie naar meer duurzaamheid. Veel mensen doen dit op kleine schaal, vanuit de overtuiging dat Nederland te klein is om het verschil te maken op het wereldtoneel. Tegelijkertijd klampt een groot deel van onze samenleving zich steeds sterker vast aan vrije markt, oud economisch denken en eigen landsgrenzen. De verkiezingsuitslagen laten zien dat velen zich van de crises afkeren of deze zelfs ontkennen. Het huidige Kabinet komt er dan ook mee weg om, ondanks het feit dat Nederland op milieugebied zwaar ondermaats presteert, zichzelf uit te roepen tot ‘de groenste regering ooit’. Het is de hoogste tijd voor een ander, verfrissend verhaal!

Daniëlle Hirsch laat zien dat Nederlanders een veel grotere invloedssfeer hebben dan over het algemeen gedacht wordt. Immers, de Nederlandse economie is de 18de van de wereld en heeft vertakkingen over de hele wereld. In haar inspirerende verhaal toont ze aan dat we veel méér kunnen doen dan eigen groente verbouwen, minder vliegen en reizen met fiets en OV of zuinig zijn met energie. Ze deelt haar visie op Nederland als economische macht en vertelt ons hoe ze haar eigen netwerk inricht, uitbreidt en inzet om juist de zaken waar we geen controle maar wel invloed op uit kunnen oefenen, te veranderen. Met haar gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: “Wat zou ik morgen nog meer kunnen gaan doen?” We gaan ons persoonlijke netwerk en beïnvloedingssfeer verkennen om onze mogelijkheden voor eigen, concrete actie voor een betere wereld te identificeren.

Daniëlle Hirsch is directeur van Both ENDS. Samen met milieu- en mensenrechtenorganisaties in ontwikkelingslanden werkt Both ENDS aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft. Both ENDS is in Nederland een actief pleitbezorger voor duurzaam en eerlijk handels- en investeringsbeleid en een gerichte inzet van het publieke budget als vormgever van de transitie naar een duurzame wereldeconomie. Daniëlle is econoom. Ze woonde drie jaar in Mexico en Paraguay en is over de hele wereld actief geweest als milieuadviseur voor lokale en internationale overheidsinstituties. Ze is gespecialiseerd in water en klimaat en internationale economische betrekkingen.

De Stoutenburglezing is van 1998 tot en met 2016 jaarlijks georganiseerd vanuit het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Een inspirerende spreker reflecteerde daarbij vanuit de eigen discipline op Franciscaanse waarden. In 2017 kwam dit project ten einde en kwam de Stoutenburglezing te vervallen. Gezien het inspirerende karakter van deze lezingen en de grote behoefte aan méér, was er geen alternatief: de draad móest weer opgepakt worden. We zijn blij dat het Groene Huis hiervoor sinds 2018 gastvrij onderdak biedt. Eerdere lezingen werden onder meer verzorgd door Hans Achterhuis, Herman Wijffels en Marianne Thieme. Van harte welkom!

Zondag 13 oktober 2018, 14.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Tot slot:
Er is parkeergelegenheid, maar fijn als u met fiets of OV kunt komen.
Aanmelden is helaas niet mogelijk, dus kom op tijd, want vol = vol.

Voor meer informatie:
Kees van Wegen, keesvanwegen@gmail.com, 06 12 61 13 82
Sjef Staps, s.staps@gmail.com, 06 10 91 99 81

Gerard van Eck